Home » อาหารสำหรับคุณแม่ » อาหารสำหรับแม่ที่ให้นมบุตร

ระยะให้นมบุตรสำหรับคุณแม่นั้น ยาวนานเท่าที่คิดว่าจะให้ได้ แต่ไม่ควรจะต่ำกว่า 6 เดือนเป็นอย่างน้อย คุณแม่บางท่านสามารถที่จะให้นมบุตรได้1 – 2 ปี ดังนั้น คุณแม่ที่ให้นมแก่ลูก จึงควรได้รับพลังงานและสารอาหารเพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้างสำหรับส่วนที่เสียไป โดยทั่วไปแม่ต้องการสารพลังงานเพิ่มวันละ 500 แคลอรี่

อาหารช่วงตั้งครรภ์

 1. โปรตีน ได้แก่ เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน นม ไข่ สัตว์ปีก ปลา ถั่วเมล็ดแห้ง
 2. วิตตามินและเกลือแร่
  2.1 วิตตะมินที่ต้องการได้แก่ กลุ่มของ A D E B1 B2 B6 B12 วิตตะมินพบมากในอาหารกลุ่มผักและผลไม้
  2.2 เกลือแร่


Advertising

อาหารจำพวกเกลือแร่

 1. แคลเซี่ยม สำคัญในการสร้างน้ำนมให้มีคุณภาพ ช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้ลูก ถ้าแม่กินแคลเซี่ยมไม่พอ โดนดึงไปใช้มาก อาจทำให้เป็นโรคกระดุกพรุนได้ แหล่งอาหารได้แก่ นมและผลิตภัณฑ์จากนม นมถั่วเหลืองเสริมแคลเซี่ยม ปลาเล็กๆ ดอกแค ผักสะเดา
 2. สังกะสี มีมากในตับ ไข่ อาหารทะเล เช่นหอย เนื้อ นม และผักผลไม้

อาหารของคุณแม่สำหรับให้นมบุตร

 1. ดื่มนมถั่วเหลืองเสริมแคลเซี่ยม 3 แก้ว/วัน กินนมวัวได้ 2-3แก้ว/สัปดาห์ ถ้ากินนมไม่ได้ ควรเสริมเป็น ไข่ 1 ฟอง เนื้อสัตว์เพิ่ม 30 กรัม (1ใน 3 ของ 1 ขีด) เต้าหู้ขาวหรือ เหลือง 1 แผ่น
 2. ผลไม้เลือกกินอย่างใดอย่างหนึ่ง
  – กล้วยหอม 1 ผล
  – กล้วยไข่ 2 ผล
  – กล้วยน้ำว้า 2 ผล
  – สัปปะรดหรือมะละกอ 1 ชิ้น
 3. ผักกินได้ไม่จำกัด

อาหารสำหรับแม่ที่ให้นมบุตร

ในทางการแพทย์ หญิงที่มีครรภ์และหญิงที่ให้นมบุตร สามารถที่จะรับประทานอาหารได้ทุกชนิดและทุกประเภทโดยไม่มีข้อห้ามใดๆ ยกเว้นแต่ผู้ป่วยที่มีอาการแพ้ หรืองดเว้นอาหารบางประเภทเท่านั้น เป็นอาหารคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ ที่ดีจริงๆ

, , ,