เด็กสติปัญญาต่ำ จะโตเป็นคนที่มี อคติ สูง

เผยผลวิจัยจากการศึกษาเรื่องคนที่นิยมขวามากๆ แนวโน้มที่เกิดขึ้นมาจากตอนเด็กๆ ที่เป็นคนมีสติปัญญาต่ำ เพราะผลการวิจัยเจ้าปัญหาที่ว่า เด็กสติปัญญาต่ำมีแนวโน้มที่จะโตขึ้นเป็นพวกอนุรักษนิยม เหยียดผิว มีอคติต่อหลายๆ สิ่ง น่าจะเป็นผลจากการศึกษาที่เรียกแขกได้ยกใหญ่ เมื่อกลุ่มนักวิชาการแคนาดากลุ่มหนึ่ง ได้เปิดเผยว่าผลการวิจัยของเขา ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์ชื่อว่า ไซโอโลจิคัล บอกให้เห็นชัดๆ เลยว่า เด็กๆ ที่มีสติปัญญาต่ำนั้น มีแนวโน้มที่จะโตขึ้นเป็นพวกนิยมขวาจัด ซึ่งมีความฉลาดน้อยกว่าพวกนิยมซ้าย หนำซ้ำยังมีแนวโน้มเป็นพวกเหยียดสีผิวและต่อต้านเกย์อีกด้วย อีกทั้งอาจโตขึ้นมาเป็นผู้มีอคติต่อกลุ่มอื่นๆ หรือต่อต้านพวกที่ไม่เหมือนตัวเอง เอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่โดยขาดเหตุผลในการไตร่ตรอง ซึ่งประมาณการได้ว่า ไม่ยอมรับรู้สิ่งใดนอกจากความคิดความเชื่อของตัวเอง

ผลการศึกษาชิ้นนี้ได้ทำการวิเคราะห์และวิจัยข้อมูลการศึกษาเดิมที่มีอยู่แล้วในประเทศอังกฤษ ของเด็กในช่วงระหว่างปี 2501-2513 ที่ได้ทำการวิเคราะห์และเฝ้าประเมินสติปัญญาของเด็กๆ ที่อยู่ระหว่างอายุ 10-11 ขวบเอาไว้ จนกระทั่งเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในปัจจุบัน และนำผลการวิเคราะห์ที่ได้มาประกอบเข้าด้วยกับการสอบถามวิสัยทัศน์ของเด็กเหล่านั้นเมื่อเติบโตขึ้นจนมีอายุได้ราว 30 ปีขึ้นไป

เด็กสติปัญญาต่ำ จะโตเป็นคนที่มี อคติ สูงผลที่ได้ก็น่าชวนทะเลาะเป็นอย่างยิ่งที่ว่า การสรุปผลได้ว่าคนที่มีเชาว์ปัญญาน้อย มักจะมีแนวความคิดที่โอนเอียงไปทางฝ่ายขวา และที่สำคัญที่สุดระดับการศึกษาและสถานะทางสังคมนั้น ก็ไม่ได้ช่วยอะไรพวกเขาแต่อย่างใดในเรื่องทัศนคติพวกนี้ ด้วยว่าคนๆ นั้นจะเป็นพวกเหยียดสีผิวหรือไม่ แต่สิ่งที่มีอิทธิพลมากที่สุดคือ สติปัญญาที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดนั่นเองที่เป็นตัวกำหนดทัศนคติดังกล่าวนี้

รายงานบรรยายเอาไว้ว่า แนวคิดอุดมคติของกลุ่มคนฝ่ายขวานั้นจะมีความสามารถในการแจงความเป็นเหตุ เป็นผลต่ำมาก และในที่สุดก็จะกลายเป็น อคติ ต่อคนกลุ่มอื่น และมีทัศนวิสัยที่แคบ ไม่ยอมรับในสิ่งที่ต่างออกไป โดยความสามารถต่อการรับรู้และเข้าใจเป็นสิ่งสำคัญต่อความรู้สึกนี้ถูกฝังอยู่ในตัวบุคคล และมีอิทธิพลต่อบุคคลนั้นว่าจะเปิดใจรับหรือไม่ แต่ส่วนใหญ่แล้วเด็กที่มีสติปัญญาต่ำมักเติบโตขึ้นมาแล้วมีความอนุรักษนิยมมากกว่าเด็กที่มีสติปัญญาปานกลางถึงสูง เรียกได้ว่า พวกนี้จูงจมูกง่ายมากๆ เพราะโดยพื้นฐานแล้วมีความเข้าใจในเหตุในผล น้อยนั้นเอง

แนวคิดแบบอนุรักษนิยมนั้น ปูทางมาตั้งแต่การมีสติปัญญาในช่วงยังเด็ก ซึ่งจะสามารถทำนายได้ว่าเด็กคนนั้น จะเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่และมีทัศนคติแบบไหน

อ่านบทความนี้แล้วก็ถึงบางอ้อ เพราะผู้ใหญ่บางคนโดยมากก็คิดว่าตัวเองเก่งไปเสียทุกเรื่อง ไม่ยอมรับความจริงว่ายังมีคนเก่งกว่า พอมีความคิดไม่ตรงกันก็มักจะตัดสินต่อต้านความคิดอื่น โดยไม่ยอมรับหรือเข้าใจเหตุและผล กลายเป็นการอคติไปในที่สุด พบเห็นได้โดยทั่วไป ซึ่งนั่นสามารถคาดการณ์อย่างหนึ่งได้ว่า ตอนเด็กๆ พวกเขาเหล่านั้นมักจะเป็นคนที่ มีสติปัญญาต่ำ มาจนกระทั่งเติบใหญ่ ซึ่งปัจจัยอื่นๆ อย่าง ระดับการศึกษา สถานะทางสังคม และสภาพแวดล้อม ก็ไม่มีส่วนช่วยให้ความมี อคติ เหล่านี้สามารถจางหายไปได้

นั่นเพราะเค้ามี สติปัญญาต่ำ มาตั้งแต่เกิด ที่ติดตัวเขามานั่นเอง

อ้างอิงจาก นิตยสาร Z กันทุกเช้าของ โพสต์ทูเดย์ วันจันทร์ที่ 6 ก.พ.55