โครงการแบ่งปันนิทาน สู่เพื่อนบนดอย กับอนุบาลบ้านวังทอง

โครงการดีๆ มาอีกแล้วกับโรงเรียน อนุบาลบ้านวังทอง ที่น้องเปรมเรียนอยู่นี้ มีโครงการดีๆ จัดขึ้นทุกปี ปีนี้ก็เป็นปีที่ 9 แล้ว โดยเป็นโครงการแบ่งปันในแต่ละปีก็มีเงื่อนไขแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละพื้นที่ด้วย เป็นการปลูกฝังให้เด็กๆ ได้รู้จักการแบ่งปันสิ่งดีๆ ให้กับผู้อื่นที่ด้อยโอกาส และยังปลูกฝังความมีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันได้ดีอีกด้วย

ในปีการศึกษา 2554 นี้ทางโรงเรียนและผู้ปกครองอาสาของอนุบาลบ้านวังทอง ได้ประสานกับทางโรงเรียนที่ขาดแคลนหนังสือนิทาน ซึ่งเป็นชุมชนกะเหรี่ยงบนดอยในอำเภออุ้มผาง จังหวัดตากโน่นเลย โดยมี 4 โรงเรียนคือ

  • โรงเรียนกุยเคล๊อะ
  • โรงเรียนพอกะทะ
  • โรงเรียนยูไนท์
  • โรงเรียนกรูโบ

โครงการแบ่งปันนิทาน สู่เพื่อนบนดอย กับอนุบาลบ้านวังทอง

ซึ่งทั้งหมดเป็นโรงเรียนที่ขาดแคนหนังสือนิทานและอื่นๆ เป็นโรงเรียนที่ห่างไกลความเจริญอย่างมาก โดยทางโรงเรียนและกลุ่มผู้ปกครองอาสาของอนุบาลบ้านวังทองเอง มีความประสงค์ที่จะขอความร่วมมือกับผู้ปกครองทุกท่าน หรือผู้มีจิตศัทธา ร่วมกันบริจาคหนังสือนิทาน หรือหนังสืออื่นๆ ที่ท่านเห็นว่าเป็นประโยชน์ และสามารถส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กๆ ในวัยอนุบาล รวมถึงในระดับประถมศึกษาได้ และหากท่านมีความประสงค์จะบริจาค สิ่งของอื่นๆ ด้วยเช่น ของเล่นที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์แก่เด็กๆ ก็สามารถนำมาบริจาคให้กับทางโรงเรียนอนุบาลบ้านวังทอง เพื่อที่ทางผู้ปกครองอาสาจะสามารถนำสิ่งของเหล่านั้นไปมอบให้แก่ทางโรงเรียนดังกล่าว

การบริจาคก็ง่ายๆ แค่ผู้ปกครองหรือผู้ที่มีจิตศรัทธานำหนังสือหรือสิ่งของที่เป็นประโยชน์ที่จะบริจาค ส่งผ่านมายังคุณครูประจำชั้นนักเรียนของแต่ละห้องเรียน หรือมอบให้กับทางเจ้าหน้าที่โรงเรียนอนุบาลบ้านวังทองภายในเดือนกันยายน 2554 นี้ โดยทางโรงเรียนและผู้ปกครองอาสาจะรวบรวมสิ่งของทั้งหมด เพื่อนำไปมอบให้แก่ทางโรงเรียนข้างต้น ประมาณต้นเดือนพฤศจิกายน 2554 นี้ค่ะ

สนใจรายละเอียดติดต่อฝ่ายธุรการ โรงเรียนอนุบาลบ้านวังทอง โทร. 0-2991-6547 โทรสาร. 0-2991-7447

แล้วอย่าลืมทำบุญบริจาคสิ่งของช่วยเหลือน้องๆ ผู้ด้อยโอกาสกันนะคะ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้องในบล็อกพี่เปรม

แม่ลูกผูกพัน

แม่ก็รักน้องเปรมที่สุดในโลก

ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมวันแม่ในปีนี้ ดีใจมากที่การ์ดที่ตั้งใจทำให้ลูก ได้ติดหน้าห้องเรียนในปีนี้ ปีก่อนก็มีติดหน้าห้องนะ แต่เป็นห้องที่ลูกเรียนอยู่ แต่ปีนี้เห็นได้ติดที่หน้าห้องสำหรับแสดงกิจกรรมต่างๆ ประมาณว่า ยังไงก็ได้โชว์อ่ะนะ ภูมิใจมากเลยที่การ์ดที่ทำให้ลูก มีคนอื่นเห็นด้วย

อาหารสำหรับคุณแม่

อ่านนิทานให้เด็กวัยอนุบาลฟังก่อนนอน

ขึ้นชื่อว่านิทาน มักมีคติสอนใจให้ผู้ฟังอยู่เสมอ แม้ว่าบางเรื่องอาจต้องใช้ความคิดสลับซับซ้อนไปบ้างก็ตามแต่ก็อยู่ในวัยที่แต่ะละช่วงนั้นๆ ไป จะว่าไปแล้ว เด็กในวัยอนุบาลอย่างน้องเปรม คงไม่อาจจะอ่านเรื่องที่เกี่ยวกับวรรณกรรมซีไรต์ ที่ผู้แต่งนั้นสอดแทรกแนวคิดตลบอบอวลไปด้วยปรัชญา

เด็กกับอารมณ์

วิธีสอนการบ้านลูก เด็กวัยอนุบาล

ปกติแล้วโดยพฤติกรรมทั่วไปของเด็กๆ มักจะชอบเล่นซน ไม่อยู่นิ่ง หากสามารถเบี่ยงเบนความสนใจของลูกได้นานเกิน 1 นาทีละก็ถือว่า เยี่ยมที่สุดแล้ว และพ่อแม่ควรมีเทคนิคและรับรู้วิธีการเบี่ยงเบนความสนใจของเด็กวัยอนุบาลด้วยสิ่งต่างๆ รอบตัว คิดว่าคงไม่ต้องบอกว่าลูกชอบอะไร เพราเด็กแต่ละคนก็มีความชอบไม่เหมือนกัน ช่วงแรกเข้าเรียนอนุบาล น้องเปรมเองก็เป็นหนึ่งในเด็กที่ ซุกซน อยู่ไม่นิ่ง

พัฒนาการเด็ก

ความฉลาด ที่ควรรู้

การประเมินความฉลาด มีตัวแปรความฉลาดที่คุณควรรู้เอาไว้ว่า ความสำเร็จในชีวิตย่อมเป็นสิ่งที่ทุกคนไฝ่หา หากเราจะไปให้ถึงจุดนั้นได้ หรือผลักดันใครซักคนให้ไปถึง ในทางจิตวิทยาได้ว่าเอาไว้ว่าจะต้องประกอบไปด้วยความฉลาด 6 อย่าง ที่เกี่ยวข้องกัน โดยหลักๆ คือความฉลาดทางปัญญา

สถานศึกษา

โครงการแบ่งปันนิทาน สู่เพื่อนบนดอย กับอนุบาลบ้านวังทอง

โครงการดีๆ มาอีกแล้วกับโรงเรียน อนุบาลบ้านวังทอง ที่น้องเปรมเรียนอยู่นี้ มีโครงการดีๆ จัดขึ้นทุกปี ปีนี้ก็เป็นปีที่ 9 แล้ว โดยเป็นโครงการแบ่งปันในแต่ละปีก็มีเงื่อนไขแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละพื้นที่ด้วย เป็นการปลูกฝังให้เด็กๆ ได้รู้จักการแบ่งปันสิ่งดีๆ ให้กับผู้อื่นที่ด้อยโอกาส และยังปลูกฝังความมีน้ำใจ

โรคในเด็กเล็ก

ปัญหาการได้ยินในเด็กเล็ก

ปัญหาเรื่องของ การได้ยินในเด็กเล็ก นั้น หลายคนคงไม่ทราบว่าจะสามารถที่จะเริ่มตรวจการได้ยินในเด็กเล็กตั้งแต่เมื่อไหร่ในปัจจุบัน ซึ่งการตรวจคัดกรองการได้ยินในเด็กเล็กนั้น จะสามารถทำได้ตั้งแต่เด็กแรกเกิดเลยทีเดียว ในหลายๆ โรงพยาบาลในเมืองใหญ่ๆ