โครงการแบ่งปันนิทาน สู่เพื่อนบนดอย กับอนุบาลบ้านวังทอง

โครงการดีๆ มาอีกแล้วกับโรงเรียน อนุบาลบ้านวังทอง ที่น้องเปรมเรียนอยู่นี้ มีโครงการดีๆ จัดขึ้นทุกปี ปีนี้ก็เป็นปีที่ 9 แล้ว โดยเป็นโครงการแบ่งปันในแต่ละปีก็มีเงื่อนไขแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละพื้นที่ด้วย เป็นการปลูกฝังให้เด็กๆ ได้รู้จักการแบ่งปันสิ่งดีๆ ให้กับผู้อื่นที่ด้อยโอกาส และยังปลูกฝังความมีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันได้ดีอีกด้วย

ในปีการศึกษา 2554 นี้ทางโรงเรียนและผู้ปกครองอาสาของอนุบาลบ้านวังทอง ได้ประสานกับทางโรงเรียนที่ขาดแคลนหนังสือนิทาน ซึ่งเป็นชุมชนกะเหรี่ยงบนดอยในอำเภออุ้มผาง จังหวัดตากโน่นเลย โดยมี 4 โรงเรียนคือ

  • โรงเรียนกุยเคล๊อะ
  • โรงเรียนพอกะทะ
  • โรงเรียนยูไนท์
  • โรงเรียนกรูโบ

โครงการแบ่งปันนิทาน สู่เพื่อนบนดอย กับอนุบาลบ้านวังทอง

ซึ่งทั้งหมดเป็นโรงเรียนที่ขาดแคนหนังสือนิทานและอื่นๆ เป็นโรงเรียนที่ห่างไกลความเจริญอย่างมาก โดยทางโรงเรียนและกลุ่มผู้ปกครองอาสาของอนุบาลบ้านวังทองเอง มีความประสงค์ที่จะขอความร่วมมือกับผู้ปกครองทุกท่าน หรือผู้มีจิตศัทธา ร่วมกันบริจาคหนังสือนิทาน หรือหนังสืออื่นๆ ที่ท่านเห็นว่าเป็นประโยชน์ และสามารถส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กๆ ในวัยอนุบาล รวมถึงในระดับประถมศึกษาได้ และหากท่านมีความประสงค์จะบริจาค สิ่งของอื่นๆ ด้วยเช่น ของเล่นที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์แก่เด็กๆ ก็สามารถนำมาบริจาคให้กับทางโรงเรียนอนุบาลบ้านวังทอง เพื่อที่ทางผู้ปกครองอาสาจะสามารถนำสิ่งของเหล่านั้นไปมอบให้แก่ทางโรงเรียนดังกล่าว

การบริจาคก็ง่ายๆ แค่ผู้ปกครองหรือผู้ที่มีจิตศรัทธานำหนังสือหรือสิ่งของที่เป็นประโยชน์ที่จะบริจาค ส่งผ่านมายังคุณครูประจำชั้นนักเรียนของแต่ละห้องเรียน หรือมอบให้กับทางเจ้าหน้าที่โรงเรียนอนุบาลบ้านวังทองภายในเดือนกันยายน 2554 นี้ โดยทางโรงเรียนและผู้ปกครองอาสาจะรวบรวมสิ่งของทั้งหมด เพื่อนำไปมอบให้แก่ทางโรงเรียนข้างต้น ประมาณต้นเดือนพฤศจิกายน 2554 นี้ค่ะ

สนใจรายละเอียดติดต่อฝ่ายธุรการ โรงเรียนอนุบาลบ้านวังทอง โทร. 0-2991-6547 โทรสาร. 0-2991-7447

แล้วอย่าลืมทำบุญบริจาคสิ่งของช่วยเหลือน้องๆ ผู้ด้อยโอกาสกันนะคะ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้องในบล็อกพี่เปรม

พัฒนาการเด็ก

หัดพับกระดาษสอนลูก Origami

อันนี้เป็นบทความในข่าวของ gotomanager.com เป็นแรงบันดาลใจสำหรับคุณพ่อที่มีลูกวัยซนอย่างผมได้ เมื่อเริ่มอ่านไปจนถึงครึ่งเรื่องนี้ความคิดที่ยังค้างอยู่ในหัวเกี่ยวกับว่า จะเอาจินตนาการของลูกวัยซนออกมาเป็นสิ่งจับต้องได้อย่างไร ให้เกิดการพัฒนาเชิงตรรกะ แต่พออ่านแล้วเจอเข้า

เด็กกับอารมณ์

อย่าปลูกฝังนิสัยฟุ่มเฟือย ตั้งแต่เด็ก

เป็นเรื่องที่ไม่อยากจะเขียน แต่ก็เอาเสียหน่อย เพราะในบางความคิดก็สุดจะทน ที่ทุกๆ ช่วงเย็นตอนเจอหน้าลูกชายมักจะคุยกันเรื่องในแต่ละวันที่ผ่านมา คุณพ่อจะชอบถามว่าเป็นยังไงบ้างวันนี้ที่โรงเรียน เจ้าลูกชายก็จะเล่าโน่นนี่ตามวิสัยของพ่อลูกที่สนิทสนมกันเป็นอย่างดี

สถานศึกษา

ลาก่อนบ้านวังทองที่อบอุ่น

ในที่สุดก็ตัดสินใจได้แบบไม่ชัวนักแต่ก็เพื่ออนาคตของลูก หวังว่าสิ่งที่เลือกจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดกับเค้า จากเมื่อวานคุณพ่อลางานพาเจ้าแสบไปทำการทดสอบความพร้อมสำหรับการเข้าเรียน อนุบาล 3 ที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง อยากให้ลูกได้เข้าเรียนในชั้นเรียนสองภาษา เพราะวางแผนอนาคตไว้ว่าถ้าไหวจะให้เค้าเก่งในเรื่องภาษาไว้ก่อน เพราะคุณพ่อเองก็ไม่เก่งในเรื่องนี้เลย เลยต้องมาแก้ไขที่ลูกแทน

สถานศึกษา

น้ำท่วมนี้ทำเด็กไทยไอคิวต่ำ

ปัญหาน้ำท่วมไม่ว่าเจอที่ไหนก็มีแต่แย่กับแย่ ซึ่งผลกระทบที่ตามมานั้นแม้ว่าจะไม่เห็นทันตาในหลายๆ เรื่องแต่นักโภชนาการชื่อดังได้ออกมาเตือนแล้วเกี่ยวกับเด็กเล็กที่ไม่ได้รับสารอาหารมีประโยชน์นาน 1 เดือน เสี่ยงสมองไม่โต เตี้ย ผอมและไอคิวต่ำ

พัฒนาการเด็ก

ลูกพูดเก่งอ่านคล่อง ฉายแววเด็กฉลาด

"ภาษา" เป็นสิ่งสำคัญที่ชี้ให้เห็นถึงพัฒนาการอันล้ำหน้าของมนุษย์ จากการวิจัยของนักวิทยาศาสตร์พบว่าพัฒนาการทางภาษาส่งผลต่อพัฒนาการด้านอื่นๆโดยรวมของเด็ก ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญระหว่าง

โรคในเด็กเล็ก

ในที่สุดก็ได้เป็น มือ เท้า ปาก

หลังจากก่อนหน้านี้ น้องเปรมได้หยุดเรียน แต่ไม่ได้ป่วย เป็นกรณีพิเศษ และเด็กๆ ทุกๆ คนในโรงเรียนอนุบาลบ้านวังทอง ก็ได้หยุดเรียนแบบต้องนัดกันหยุดตามประกาศของคุณครูไปแล้ว เพราะที่โรงเรียนเกิดมีเด็กเป็นโรค มือ เท้า ปาก เปื่อยกัน จึงต้องปิดทำความสะอาดกันยกใหญ่ในวันนั้น ผ่านมากว่าเดือน