โครงการแบ่งปันนิทาน สู่เพื่อนบนดอย กับอนุบาลบ้านวังทอง

โครงการดีๆ มาอีกแล้วกับโรงเรียน อนุบาลบ้านวังทอง ที่น้องเปรมเรียนอยู่นี้ มีโครงการดีๆ จัดขึ้นทุกปี ปีนี้ก็เป็นปีที่ 9 แล้ว โดยเป็นโครงการแบ่งปันในแต่ละปีก็มีเงื่อนไขแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละพื้นที่ด้วย เป็นการปลูกฝังให้เด็กๆ ได้รู้จักการแบ่งปันสิ่งดีๆ ให้กับผู้อื่นที่ด้อยโอกาส และยังปลูกฝังความมีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันได้ดีอีกด้วย

ในปีการศึกษา 2554 นี้ทางโรงเรียนและผู้ปกครองอาสาของอนุบาลบ้านวังทอง ได้ประสานกับทางโรงเรียนที่ขาดแคลนหนังสือนิทาน ซึ่งเป็นชุมชนกะเหรี่ยงบนดอยในอำเภออุ้มผาง จังหวัดตากโน่นเลย โดยมี 4 โรงเรียนคือ

  • โรงเรียนกุยเคล๊อะ
  • โรงเรียนพอกะทะ
  • โรงเรียนยูไนท์
  • โรงเรียนกรูโบ

โครงการแบ่งปันนิทาน สู่เพื่อนบนดอย กับอนุบาลบ้านวังทอง

ซึ่งทั้งหมดเป็นโรงเรียนที่ขาดแคนหนังสือนิทานและอื่นๆ เป็นโรงเรียนที่ห่างไกลความเจริญอย่างมาก โดยทางโรงเรียนและกลุ่มผู้ปกครองอาสาของอนุบาลบ้านวังทองเอง มีความประสงค์ที่จะขอความร่วมมือกับผู้ปกครองทุกท่าน หรือผู้มีจิตศัทธา ร่วมกันบริจาคหนังสือนิทาน หรือหนังสืออื่นๆ ที่ท่านเห็นว่าเป็นประโยชน์ และสามารถส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กๆ ในวัยอนุบาล รวมถึงในระดับประถมศึกษาได้ และหากท่านมีความประสงค์จะบริจาค สิ่งของอื่นๆ ด้วยเช่น ของเล่นที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์แก่เด็กๆ ก็สามารถนำมาบริจาคให้กับทางโรงเรียนอนุบาลบ้านวังทอง เพื่อที่ทางผู้ปกครองอาสาจะสามารถนำสิ่งของเหล่านั้นไปมอบให้แก่ทางโรงเรียนดังกล่าว

การบริจาคก็ง่ายๆ แค่ผู้ปกครองหรือผู้ที่มีจิตศรัทธานำหนังสือหรือสิ่งของที่เป็นประโยชน์ที่จะบริจาค ส่งผ่านมายังคุณครูประจำชั้นนักเรียนของแต่ละห้องเรียน หรือมอบให้กับทางเจ้าหน้าที่โรงเรียนอนุบาลบ้านวังทองภายในเดือนกันยายน 2554 นี้ โดยทางโรงเรียนและผู้ปกครองอาสาจะรวบรวมสิ่งของทั้งหมด เพื่อนำไปมอบให้แก่ทางโรงเรียนข้างต้น ประมาณต้นเดือนพฤศจิกายน 2554 นี้ค่ะ

สนใจรายละเอียดติดต่อฝ่ายธุรการ โรงเรียนอนุบาลบ้านวังทอง โทร. 0-2991-6547 โทรสาร. 0-2991-7447

แล้วอย่าลืมทำบุญบริจาคสิ่งของช่วยเหลือน้องๆ ผู้ด้อยโอกาสกันนะคะ