งานเปิดบ้านวิชาการ วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 54 ที่บ้านวังทองวัฒนา

โรงเรียนบ้านวังทองวัฒนา ได้กำหนดกิจกรรม เปิดบ้านวิชาการ ในวันที่ 25 กันยายน 2554 เวลาประมาณ 6.00-12.00 น. เพื่อให้ผู้ปกครองได้ชมงานการแสดงโครงงานต่างๆ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ตามลำดับ

ซึ่งทุกโครงงานจะบูรณาการเข้ากับทุกหน่วยสาระการเรียนรู้ และนำมาประยุกต์เชื่อมโยงสู่ทักษาชีวิตประจำวัน ทางโรงเรียนบ้านวังทองวัฒนามีความยินดีเรียนเชิญผู้ปกครองน้องๆ อนุบาลบ้านวังทอง ทุกครอบครัว เข้าร่วมชมและเป็นกำลังใจให้พี่ๆ ในระดับชั้นประถมวังทองด้วย

และผู้ปกครองของน้องอนุบาลสามารถจอดรถไว้ที่ร้านแซ่บยโส (ปากทางเข้าโรงเรียนประถมได้) โดยจะมีรถตู้บริการรับมาส่งที่โรงเรียนประถมตั้งแต่เวลา 8.15 – 9.00 น. และส่งกลับในเวลา 12.00-12.30 น. โดยกิจกรรมและโครงงานจะมีดังนี้

  • โครงงานชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง บ้านสำเร็จรูป
  • โครงงานชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง บ้านน้ำแข็ง
  • โครงงานชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง บ้านยุโรป
  • โครงงานชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง บ้านชาวเขา
  • โครงงานชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง บ้านเรือ
  • โครงงานชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง บ้านทรงไทย

นี่เป็นข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนบ้านวังทอง สารจากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังทองวัฒนา ดร.ธนิกา เจษฎาวรางกูล ที่ครอบครัวน้องเปรมได้นำมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้รับทราบต่อไป สำหรับใบตอบรับการเข้าชมงาน น่าจะถึงมือผู้ปกครองแล้วโดยติดไปกับกระเป๋านักเรียนเด็กๆ ชั้นอนุบาลด้วยอ่ะนะ สำหรับครอบครัวน้องเปรมคงจะไม่ว่างได้ไป ซึ่งน่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งทีเดียวเลย