เลขาธิการ กพฐ ยืดหยุ่น Home School

เลขาธิการ กพฐ. ให้เขตพื้นที่ฯ ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายทดสอบ เตรียมหาแนวทางการยืดหยุ่น สำหรับการประเมิน นักเรียนที่เรียนแบบโฮมสคูล รับการประเมินตามหลักสูตรอาจไม่เหมาะ

ซึ่งเมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2554 ที่ผ่านมานั้น นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ได้เปิดเผยว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) กทม.ได้รายงานกรณีที่มีผู้ปกครองรายหนึ่งร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องการจัดการศึกษาโดยครอบครัว (Home School) เกี่ยวกับปัญหาการประเมินผลผู้เรียนที่ผู้ปกครองต้องการให้ประเมินผลแบบรวบยอดไม่ต้องประเมินหลายครั้ง เพราะเด็กเป็นนักกีฬาสนุกเกอร์บางครั้งช่วงการแข่งขันตรงกับการต้องประเมินซึ่งไม่สะดวก แต่เนื่องจากขณะนี้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ได้กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นรายชั้นปี ดังนั้นการประเมินผลผู้เรียนจะต้องเป็นไปรายชั้นปีเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม การประเมินตามหลักสูตรนั้นอาจจะไม่สะดวกกับการจัดการศึกษาแบบโฮมสคูล ดังนั้นจึงได้มอบให้ สพป.กทม.ร่วมกับสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สวก.) และสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไปหารือร่วมกันว่าจะมีวิธีการอย่างไรที่จะยืดหยุ่นได้บ้าง โดยยึดหลักว่าการจัดการศึกษาแบบโฮมสคูลเป็นการจัดการศึกษาทางเลือก รูปแบบการจัดการศึกษาต้องดูบริบทของครอบครัวเป็นองค์ประกอบ ซึ่งอาจจะต้องบูรณาการรูปแบบของการประเมินให้เหมาะสม

“หน้าที่ของ สพฐ.จะต้องให้การประกันสิทธิเด็กและเยาวชนให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะการศึกษาภาคบังคับ ดังนั้นในส่วนของการศึกษาแบบโฮมสคูลนั้น สพป.แต่ละเขตจะมีหน้าที่รับผิดชอบดูแล และทำการติดตามประเมินผลว่าครอบครัวที่มาลงทะเบียนจัดการศึกษาได้ตามเกณฑ์หรือไม่ ปัจจุบันมีครอบครัวที่จัดการศึกษาแบบโฮมสคูล 96 ครอบครัว เป็นนักเรียน 227 คนซึ่งกระจายอยู่ใน 37 เขต แบ่งเป็นภาคเหนือ 8 เขต ภาคใต้ 7 เขต ภาคกลาง 18 เขตและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 เขต” นายชินภัทร กล่าว

เนื้อหาที่เกี่ยวข้องในบล็อกพี่เปรม

โรคในเด็กเล็ก

พ่ออายุมาก เสี่ยงมีลูกเป็น ออทิสติก

ผลการวิจัยจากศาสตราจารย์ชื่อดังในต่างประเทศนั้นระบุได้ว่า จากการศึกษาและทดลองในหนูทดลองแล้ว สามารถสรุปและชี้ให้เห็นแนวโน้มที่ว่า เด็กที่เกิดจากพ่อที่มีอายุมาก จะมีการเปลี่ยนแปลงทางยีนที่เกี่ยวข้องกับการเป็น ออทิสติกและโรคสมองเสื่อม

สถานศึกษา

KG 3 เทอมสองแล้ว

หลังจากเข้าเรียนที่โรงเรียนใหม่แล้ว และเรียนได้ครบเทอม คุณแม่ก็ทำการจ่ายค่าเทอมลูกอีก 1 ภาคเรียน เนื่องจากยังไม่เห็นผลแน่ชัดว่า ลูกจะชำนาญภาษาอังกฤษแค่ไหน เพราะไม่ได้อยู่เฝ้าดูการเรียนเหมือนในโรงเรียนอนุบาลทั่วไป ที่นี่ดูเหมือนว่าจะเข้มงวดสำหรับผู้ปกครองเป็นพิเศษ

สถานศึกษา

ขอแสดงความเสียใจ แด่ คุณครูอั้น

ด้วยในวันที่ 5 มกราคม 2555 ทางโรงเรียนได้มีหนังสือติดมือเจ้าลูกชายจอมซนมาถึงคุณแม่ ตอนแรกก็แจ้งข่าวจากทางโรงเรียน เกี่ยวกับการเบิกเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลให้กับนักเรียนทุกคนของอนุบาล ซึ่งผู้ปกครองสามารถนำเอกสารที่แนบมาไปยื่นขอรับเงินช่วยเหลือ

เด็กกับอารมณ์

แก้นิสัย เด็กดื้อ และวัยซนของเจ้าตัวน้อย

เจ้าจอมซน หรือเด็กจอมดื้อ คงจะเป็นปัญหาของหลายๆ ท่านที่มีลูกเด็กเล็กแดงอยู่ในความดูแล แล้วไม่เป็นไปตามที่ต้องการ แต่ก็ต้องเข้าใจธรรมชาติของวัยเด็กแต่ละช่วงอายุด้วยว่า ทำไมถึงเป็นแบบนั้น และจะต้องทำอย่างไรถึงจะมีวิธีจัดการ และการแก้ปัญหาเด็กดื้อ เด็กจอมซนให้ได้ผล

เด็กกับอารมณ์

อารมณ์สำคัญกับลูกน้อยอย่างไร

เขียนโดย กัมพล ในสังคมปัจจุบันเราเน้นความรู้เป็นเรื่องสำคัญ ดังนั้นทุกสังคมไม่ว่าจะเป็นระดับพื้นบ้านจนถึงสังคมชั้นสูง จึงเอาใจใส่เรื่องการเรียนของเด็กเป็นหลัก โดยพยายามจะให้เด็กเริ่มต้นเรียนตั้งแต่อายุยังน้อยๆ พยายามหาโรงเรียนดีๆ ให้กับลูก พยายามสืบหาแหล่งเรียนรู้ต่างๆ

แม่ลูกผูกพัน

แม่ก็รักน้องเปรมที่สุดในโลก

ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมวันแม่ในปีนี้ ดีใจมากที่การ์ดที่ตั้งใจทำให้ลูก ได้ติดหน้าห้องเรียนในปีนี้ ปีก่อนก็มีติดหน้าห้องนะ แต่เป็นห้องที่ลูกเรียนอยู่ แต่ปีนี้เห็นได้ติดที่หน้าห้องสำหรับแสดงกิจกรรมต่างๆ ประมาณว่า ยังไงก็ได้โชว์อ่ะนะ ภูมิใจมากเลยที่การ์ดที่ทำให้ลูก มีคนอื่นเห็นด้วย