สิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตที่ควรสอนให้ลูก

หน้าที่ของพ่อแม่คือ การอบรมสั่งสอนให้ลูกเป็นคนมีความอดทน มีความพยายาม รวมทั้งมีใจขวนขวายหาความรู้ อีกทั้งสอนให้ลูกมีทักษะในการพูด อ่าน เขียน ครอบครัวเป็นสถาบันที่มีความสำคัญเป็นอันดับต้นของการพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็ก การให้ความรู้ทางด้านวิชาการเป็นสิ่งที่สำคัญ แต่การสอนบทเรียนในการใช้ชีวิตก็เป็นสิ่งที่จำเป็นไม่แพ้กัน 9 สิ่งเรื่องจำเป็นที่ควรสอนให้ลูกมีดังต่อไปนี้

สิ่งจำเป็นในชีวิตที่ควรสอนให้ลูก

1. ให้เรียนรู้อันตรายจากคนแปลกหน้า เด็กทุกวัยควรได้รับการสอนเรื่องการระวังคนแปลกหน้า ระแวดระวังในสภาพแวดล้อมต่างๆ และหลีกเลี่ยงการพูดคุยกับคนแปลกหน้า การสอนเรื่องอันตรายจากคนแปลกหน้านี้ รวมไปถึงให้ระวังเมื่อเวลาคนแปลกหน้ามาขอความช่วยเหลือ ถามทาง หรือถามหาสุนัขที่หลงหาย อีกทั้งควรสอนเด็กว่า ไม่ควรพูดคุยทักทาย หรือรับขนม หรือของเล่นจากคนแปลกหน้า

2. การปฏิบัติตัวเมื่อถูกทำร้าย การทำร้ายไม่ว่าจะเป็นร่างกาย ทางวาจา หรือทางอินเทอร์เน็ต ในฐานะผู้ปกครองเราต้องคอยสังเกตพฤติกรรมของลูก และสอนวิธีปฏิบัติตัวในกรณีถูกทำร้ายโดยให้เด็กบอกพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู

3. ความสำคัญของการรู้จักคุณค่าในตัวเอง สิ่งที่เป็นเกราะป้องกันจากการถูกทำร้าย การคบเพื่อน รวมทั้งความกดดันทางด้านวิชาการคือ การรู้จักคุณค่าในตัวเอง คุณพ่อคุณแม่ควรให้คำชมเชย และกำลังใจแก่ลูกเมื่อลูกพยายามทำสิ่งใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นสิ่งเล็กๆ น้อยๆ เช่น ชมเชยเมื่อลูกทำการบ้านเสร็จ แต่เมื่อลูกล้มเหลวก็ควรช่วยให้กำลังใจเพื่อที่ลูกจะมีความพยายามทำให้สิ่งนั้นสำเร็จอีกครั้ง การให้ลูกเป็นคนรู้จักคุณค่าในตัวเองนั้นตัองปลูกฝังอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่อยู่ในวัยเด็ก

4. การมีมารยาทที่ดี กิริยามารยาทที่ดีเป็นสิ่งที่ต้องสอนเมื่ออายุยังน้อย ไม่ว่าจะเป็นคำพูดอย่างสุภาพ เช่น ขอบคุณ ขอโทษ การยกมือไหว้ผู้ใหญ่ การแสดงความสุภาพทั้งวาจา และความประพฤติเหล่านึ้เป็นพื้นฐานง่ายๆ ที่คุณพ่อคุณแม่สามารถสอนลูกตั้งแต่เขายังเล็กๆ

5. สอนให้ลูกรับผิดชอบ และทำงานบ้าน โดยการเขียนรายการที่ต้องทำในแต่ละวัน สอนให้เด็กๆ ทำความสะอาดเมื่อทำหกเลอะเทอะ สอนให้รู้ว่าหากทิ้งไว้จะมีผลเสียอย่างไร หรืออาจจะใช้วิธีให้รางวัลเล็กๆ น้อยๆ เมื่อทำงานเสร็จสมบูรณ์ครบถ้วนก็เป็นแรงจูงใจที่ดี

6. สอนให้ลูกรู้จักคุณค่าของเงิน โดยคุณพ่อคุณแม่ฝึกให้ลูกหยอดเงินเก็บในกระปุกออมสินตั้งแต่ลูกยังอายุน้อย สอนให้รู้จักคุณค่าของเงินเมื่อไปซื้อของ หรือเมื่อเวลาลูกอยากได้ของเล่น หรือขนม ให้ลูกเก็บเงินซื้อเอง หรือต้องทำงานบ้านอะไรบ้าง หรือต้องทำความดีอะไรบ้างเพื่อแลกกับของเล่นชิ้นนั้น ให้กำลังใจลูก และทำให้ดูเป็นตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นการเก็บเงิน หรือการใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบ

เสื้อผ้าเด็กใส่ไปเที่ยว ไปโรงเรียน สวยหล่อน่ารัก

7. สอนให้ลูกออกกำลังกาย เพราะการออกกำลังกายเป็นการฝึกกล้ามเนื้อเล็ก และกล้ามเนื้อใหญ่ให้แข็งแรง ในขณะที่สอนเรื่องคุณค่าในตัวเอง การให้ความรัก และการปฏิบัติตัวเมื่อถูกทำร้ายเป็นสิ่งที่สำคัญ การออกกำลังทางกายก็เป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน โดยทำให้การออกกำลังกายเป็นกิจกรรมของครอบครัว เช่น การวิ่ง หรือการปั่นจักรยานรอบๆ หมู่บ้านกันทั้งคุณพ่อ คุณแม่ และเด็กๆ ซึ่งจะทำให้ทั้งครอบครัวมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไปด้วยกัน

8. ไม่ตัดสินเมื่อเห็นคนอื่นมีความแตกต่างจากเรา เด็กไม่เข้าใจความหมายของการเกลียดเด็กอื่นเหมือนที่ผู้ใหญ่เกลียด การแบ่งชนชั้น การดูถูกคน การเห็นว่าตัวเองดีกว่าผู้อื่น การดูถูกผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกายหรือทางวาจาเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำ น่าเสียดายที่พฤติกรรมเหล่านี้เด็กๆ เรียนรู้จากเพื่อน หรือจากการเข้ากลุ่มทางสังคม ดังนี้ คุณพ่อคุณแม่จึงควรสอนให้ลูกรู้ว่า การคิดที่แตกต่างกัน การที่เราแตกต่างจากคนอื่นไม่ใช่สิ่งที่ผิดปกติ น่ากลัว หรือประหลาด อธิบายให้ลูกฟังว่าเราทุกคนต่างมีความแตกต่างกัน และทุกคนเป็นคนพิเศษไม่เหมือนใคร และต่างต้องการเพื่อน และการพึ่งพาอาศัยกัน

9. เราสามารถเป็นตัวของตัวเองได้ เด็กบางคนเป็นนักฟุตบอล บางคนเป็นจิตกร บางคนชอบรัองรำทำเพลงบางคนชอบเล่นดนตรี คุณพ่อคุณแม่ควรส่งเสริมให้ลูกหางานอดิเรกที่ลูกชอบ และเหมาะสมกับลูก โดยให้ลูกทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับเพื่อนๆ และทำอย่างสร้างสรรค์ ช่วยให้ลูกกล้าแสดงออกและเรียนรู้ที่จะค้นพบทักษะใหม่ๆ ด้วยตัวเอง สิ่งเหล่านี้จะเป็นการช่วยเพิ่มความมั่นใจ และความเป็นตัวของตัวเองให้แก่ลูก

บทเรียนเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญ และจำเป็นสำหรับลูก และเป็นสิ่งที่เริ่มสอนได้ที่บ้าน การปฏิบัติให้ลูกเห็นเป็นตัวอย่าง การเห็นความสำคัญ ทำให้ลูกได้รับการซึมซับสิ่งเหล่านี้เข้าไปทีละเล็กละน้อย เพื่อที่ลูกจะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ประสบความสำเร็จในอนาคต ขอเป็นกำลังใจให้ทุกครอบครัวเสมอค่ะ

อ้างอิง http://manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9560000146169 – ดร.สุพาพร เทพยสุวรรณ

บล็อกของน้องแก้มหอม

เนื้อหาที่เกี่ยวข้องในบล็อกพี่เปรม