สายใยรักแห่งครอบครัว ช่วยชาวตรัง

สุดตื้นตัน โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว จัดเลี้ยงอาหารพระราชทาน ช่วยชาวตรัง โดยจัดเลี้ยงอาหารพระราชทานจากครัวสายใยรักในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิ ราช สยามมกุฎราชกุมาร พร้อมมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วม

ความคืบหน้าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ จ.ตรัง ล่าสุด นายสามารถ ลักขณา เกษตรจังหวัดตรัง นำอาหารจัดเลี้ยงพระราชทานจากครัวพระราชทาน กลุ่มแม่บ้านงานครัว ประจำโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ให้แก่ชาวบ้านที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.นาโยง จ.ตรัง รวม 7 หมู่บ้าน จำนวน 1,300 ครัวเรือน ณ ศาลาประชาคม อ.นาโยง

โดยจัดทำเป็นข้าวกล่องสำเร็จรูปจำนวน 2,500 กล่อง แจกจ่ายให้แก่ประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น สร้างความปลาบปลื้มใจให้แก่ชาวนาโยง เป็นอย่างยิ่ง

นอกจากนี้เกษตรจังหวัด ยังให้แนวทางการฟื้นฟูด้านการเกษตรหลังน้ำลดด้วยการแจกพันธุ์พืชผักสวนครัว และชดเชยค่าเสียหายให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ถูกน้ำท่วมตามหลักเกณฑ์ของกระทรวง เกษตรและสหกรณ์อย่างเร่งด่วนด้วย

ส่วนที่วัดหนองยวน ม.7 ต.ละมอ อ.นาโยง จ.ตรัง นายสาธิต ไกรนรา ปลัดอาวุโสอำเภอนาโยง เป็นตัวแทน นายไมตรี อินทุสุต ผวจ.ตรัง นำพวงหรีดและเงินสด จำนวน 50,000 บาท ไปมอบให้แก่ นางอาจินต์ ขาววัด อายุ 43 ปี ภรรยาของ นายวินัย ขาววัตร อายุ 44 ปี ซึ่งอยู่บ้านเลขที่ 40/4 หมู่ 9 ต.ละมอ อ.นาโยง ได้เสียชีวิตจากการถูกน้ำป่าจากเทือกเขาบรรทัดพัดร่างจมน้ำหายไปตั้งแต่วัน ที่ 29 มี.ค.ที่ผ่านมา และเพิ่งพบศพเมื่อวันที่ 31 มี.ค.

โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวจัดเลี้ยงอาหารพระราชทาน ช่วยชาวตรัง

สำหรับนายวินัย เป็นเสาหลักหัวหน้าครอบครัว จึงได้รับเงินตามระเบียบของกระทรวงการคลัง จำนวน 50,000 บาท โดยมีบุตรหญิงชาย จำนวน 3 คน คือ น.ส วันเพ็ญ ขาววัตร อายุ 20 ปี,ด.ญ ญานี ขาววัตร อายุ 13 ปี และด.ช ฤทธิไกร ขาววัตร อายุ 4 ปี รับมอบเงินจำนวนดังกล่าวด้วย

สำหรับผู้เสียชีวิตอีกรายคือ นายปฐมพร พุ่มช่วย อายุ 16 ปี อยู่บ้านเลขที่ 80 ม.4 ต.วังมะปรางเหนือ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง ได้รับเงินช่วยเหลือจำนวน 25,000 บาท นอกจากนี้ นางศุภวรรณ นิลรัตน์ หัวหน้าศูนย์สุขภาพจิต จ.ตรัง พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ ได้เข้าให้ความช่วยเหลือในเรื่องของสภาพจิตใจของบุตรสาวและบุตรชายของผู้ เสียชีวิตทั้ง 3 คน อย่างใกล้ชิด เพื่อนำไปสู่การฟื้นฟูให้อยู่ในสภาพปกติโดยเร็วที่สุดด้วย

สำหรับสถานการณ์น้ำท่วม จ.ตรัง มีน้ำท่วมในพื้นที่ 10 อำเภอ 80 ตำบล กว่า 600 หมู่บ้านหรือกว่า 35,000 ครัวเรือน ประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า 100,000 คน และมีผู้เสียชีวิต 2 คนพืชผลทางการเกษตรเสียหายแล้วกว่า 50,000 ไร่ ถนนและสะพานหลายแห่งยังถูกตัดขาด มีพนังกั้นแม่น้ำตรังทรุดตัวลงมารวม 5 จุด ใน 4 ตำบล มูลค่าความเสียหายเบื้องต้นไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท