Tag Archives: พัฒนาการเด็กทารก

พัฒนาการของลูกน้อย

ข้อมูลแสดงการพัฒนาการของเด็กเล็ก ตั้งแต่แรกเกิด ถึง 6 เดือน จะมีความต้องการหลากหลาย แต่มีความต้องการหลักๆ ไม่กี่อย่าง ต้องการความอบอุ่นทางร่างกายโดยการพันผ้ารอบตัวของเด็ก ต้องการความอบอุ่นทางจิตใจจากสัมผัสอันอบอุ่นของแม่ ต้องการดูดนมจากอกแม่