Tag Archives: สารสาสน์วิเทศ รังสิต

ไปดูเด็กอนุบาลสะกดคำอ่าน

ตอนที่คุณพ่อเรียนอนุบาล ก็อาจจะเป็น 30 กว่าปีมาแล้ว ด้วยระบบการศึกษาในชนบทเมื่อ 30 ปีก่อนอาจจะไม่ได้หรูหราหรือทันสมัยเหมือนในปัจจุบัน หนังสือก็มีแค่ มานี มานะ ที่คนรุ่นนั้นน่าจะพอจำได้ดีอยู่ โดยคุณครูจะเริ่มสอนตั้งแต่สระ ค่อยไป วรรณยุกต์ แล้วก็ให้ผสมคำ

เมื่อลูกต้องย้ายโรงเรียน

เมื่อถึงคราวที่ลูกจำต้องย้ายที่เรียนจากโรงเรียนเดิมไปยังโรงเรียนใหม่ ปัญหาและอุปสรรคไม่ได้เกิดกับลูกอย่างเดียว แต่เกิดกับพ่อแม่ผู้ปกครองอย่างผมและครอบครัวด้วยเหมือนกัน หลายคนมองว่าเด็กวัยอนุบาลการย้ายที่เรียนหมายถึงการย้ายที่เล่น แต่เรื่องจริงไม่ใช่ เพราะหากย้ายเนื่องจากเรียนจบก็ว่าไปอย่าง เค้าจะเข้าใจว่าจบและย้ายหรือไม่ก็ได้ แต่การย้ายที่เรียนโดยที่ยังเรียนไม่จบ ต้องให้เหตุผลที่ถูกต้อง เฉพาะน้องเปรมก็เหลือแค่ปีเดียว