Tag Archives: อาหารเช้าสำหรับเด็ก

อาหารเช้าซีเรียล สำหรับเด็ก

เครือข่ายผู้บริโภคเผยผลสำรวจ อาหารเช้าซีเรียล สำหรับเด็ก ยี่ห้อชั้นนำ พบปริมาณ น้ำตาล เกลือ สูงกว่าปกติ เรียกร้องบริษัทผู้ผลิตงดโฆษณาชวนเชื่อเกินจริง แนะผู้ปกครองตัดสินใจเลือกอาหารเช้าให้ลูกกิน หากเป็นซีเรียลควรผสมนม ผลไม้ หลีกเลี่ยงกินเปล่าๆ