Tag Archives: เปิดบ้านวิชาการ

งานเปิดบ้านวิชาการ วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 54 ที่บ้านวังทองวัฒนา

โรงเรียนบ้านวังทองวัฒนา ได้กำหนดกิจกรรม เปิดบ้านวิชาการ ในวันที่ 25 กันยายน 2554 เวลาประมาณ 6.00-12.00 น. เพื่อให้ผู้ปกครองได้ชมงานการแสดงโครงงานต่างๆ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6

เลขาธิการ กพฐ ยืดหยุ่น Home School

เลขาธิการ กพฐ. ให้เขตพื้นที่ฯ ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายทดสอบ เตรียมหาแนวทางการยืดหยุ่น สำหรับการประเมิน นักเรียนที่เรียนแบบโฮมสคูล รับการประเมินตามหลักสูตรอาจไม่เหมาะ