Tag Archives: แก้เด็กติดเกมส์

อย่าปลูกฝังนิสัยฟุ่มเฟือย ตั้งแต่เด็ก

เป็นเรื่องที่ไม่อยากจะเขียน แต่ก็เอาเสียหน่อย เพราะในบางความคิดก็สุดจะทน ที่ทุกๆ ช่วงเย็นตอนเจอหน้าลูกชายมักจะคุยกันเรื่องในแต่ละวันที่ผ่านมา คุณพ่อจะชอบถามว่าเป็นยังไงบ้างวันนี้ที่โรงเรียน เจ้าลูกชายก็จะเล่าโน่นนี่ตามวิสัยของพ่อลูกที่สนิทสนมกันเป็นอย่างดี

ลูกพูดเก่งอ่านคล่อง ฉายแววเด็กฉลาด

"ภาษา" เป็นสิ่งสำคัญที่ชี้ให้เห็นถึงพัฒนาการอันล้ำหน้าของมนุษย์ จากการวิจัยของนักวิทยาศาสตร์พบว่าพัฒนาการทางภาษาส่งผลต่อพัฒนาการด้านอื่นๆโดยรวมของเด็ก ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญระหว่าง

เด็กน้อยเจ้าอารมณ์

ฝึกนิสัย ลูกน้อยเจ้าอารมณ์ เมื่อช่วงแรกเกิดนั้น ลูกยังไม่แสดงอารมณ์ที่ซับซ้อนมากนัก สามารถดูได้ง่ายว่าสบายใจ ลูกก็จะมีหน้าแจ่มใส มองยิ้มส่งเสียงในคอเล่นอ้อแอ้ จะร้องกวนบ้างก็ในช่วงที่รู้สึกหิวหรือไม่สบายตัว หรือง่วงนอน แต่เมื่อได้กินอิ่ม หรือนอนกอด กล่อมให้หลับ ก็จะนอนหลับสบาย ๆ

พัฒนาการของลูกน้อย

ข้อมูลแสดงการพัฒนาการของเด็กเล็ก ตั้งแต่แรกเกิด ถึง 6 เดือน จะมีความต้องการหลากหลาย แต่มีความต้องการหลักๆ ไม่กี่อย่าง ต้องการความอบอุ่นทางร่างกายโดยการพันผ้ารอบตัวของเด็ก ต้องการความอบอุ่นทางจิตใจจากสัมผัสอันอบอุ่นของแม่ ต้องการดูดนมจากอกแม่