Tag Archives: แบ่งปันนิทานให้เด็ก

โครงการแบ่งปันนิทาน สู่เพื่อนบนดอย กับอนุบาลบ้านวังทอง

โครงการดีๆ มาอีกแล้วกับโรงเรียน อนุบาลบ้านวังทอง ที่น้องเปรมเรียนอยู่นี้ มีโครงการดีๆ จัดขึ้นทุกปี ปีนี้ก็เป็นปีที่ 9 แล้ว โดยเป็นโครงการแบ่งปันในแต่ละปีก็มีเงื่อนไขแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละพื้นที่ด้วย เป็นการปลูกฝังให้เด็กๆ ได้รู้จักการแบ่งปันสิ่งดีๆ